BEM-BİR-SEN TALEPLERİNİ KAMU İŞVEREN HEYETİNE SUNDU - BEM-BİR-SEN İTFAİYE ŞUBESİ
10 Şubat 2016 Çarşamba 6:27
      Üye Girişi
        Üye Ol
     Bize Ulaşın
BEM-BİR-SEN TALEPLERİNİ KAMU İŞVEREN HEYETİNE SUNDU
Tarih : 2013.08.04  17:27:21
BEM-BİR-SEN TALEPLERİNİ KAMU İŞVEREN HEYETİNE SUNDU

Toplu sözleşme sürecinde hizmet kolu talepleri işveren heyetine sunuldu.

Memurların 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan mali ve özlük haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci toplantısında yetkili olan Memur-Sen’e üye 10 hizmet kolu taleplerini açıklamaya başladı.

Kamudaki 2 buçuk milyon memurun 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan mali ve özlük haklarının belirlenmesi için yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Morali toplantı salonunda yapıldı.

Kamu İşveren Heyetinin Başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanlığını ise Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yaptığı toplantıda hizmet kollarında yetkili sendikalar taleplerini açıkladı.

Bem-Bir-Sen adına toplantıya katılan Genel Başkanımız Mürsel Turbay ve Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Sendikamızın 2014-2015 toplu sözleşeme taleplerin Kamu İşveren Heyeti’ne taleplerini sundu.

Çalışmalarına hafta sonu da devam edecek Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti kurulacak komisyonlarla, mali ve sosyal haklar konularında uzlaşma arayacak. Genel Merkez Yöneticilerimizin sunduğu Bem-Bir-Sen’in 2013 yılı Toplu Sözleşme Görüşmelerindeki talepleri ise şu şekilde;

I-GENEL TALEPLER

 

 

            TALEP 1-

 

YENİ, SİVİL, DEMOKRATİK VE İNSAN MERKEZLİ BİR ANAYASA YAPILMALIDIR           

 

 Anayasamızda sivil, demokratik unsurlardaki eksiklikler devam etmektedir. Bu nedenle de toplumun genel talepleri dikkate alınarak yeni, sivil, özgürlükçü, demokratik bir anayasa hazırlanmalıdır. Sendikalar ve diğer STK’ların da görüşleri alınarak, hazırlanacak olan yeni anayasa; evrensel hukuk kuralları referans alınarak, insan, temel hak ve hürriyetlerinin kullanılmasını engelleyici tüm unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.

 

 

TALEP 2-

 

KAMUDAKİ KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ KALDIRILMALIDIR.

 

1980 Darbesi sonrasında hazırlanmış olan kılık ve kıyafet yönetmeliği yürürlükten kaldırılmalıdır.

 

      TALEP 3-

 

MEMURA SİYASET VE TİCARET YASAĞI TAMAMEN KALDIRILMALIDIR

 

Devlet memurlarına uygulanmakta olan siyaset ve ticaret yapma yasağı tamamenkaldırılmalı, en tabii hak olan bu haklar işçilerde uygulandığı gibi olmalıdır.

 

 

TALEP 4-

 

EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYESİNDE YAŞANAN DÜŞÜŞ GİDERİLMELİDİR, EMEKLİLER DE AİLE YARDIMINDAN FAYDALANMALIDIR

 

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILAN KAMU ÇALIŞANLARININ EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDENMELİDİR

 

Mevcut sistem de daire başkanı altında görev yapan çalışanlarda özellikle de GİH çalışanlarının çalışır iken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları maaş arasındaki fark çok artmış bulunmaktadır.

Emekli olan personelin çalıştığı sırada aldığı maaşın %70’ini alması hayatın olağan akışına uygun olacaktır. Mevcut durumda bu oran %30'a kadar düşmüş durumdadır. Birçok kişi emekli olmak istemesine rağmen geçim sıkıntısı yaşayacağı için emekli olamamaktadır. Maaş unsurlarının tamamı ve SDS ödemeleri emekli maaşı ve ikramiyesi hesabında dikkate alınmalıdır.

Emekli ikramiyesi hesabında 30 yıllık sınır kaldırılmalıdır. 30 yıllık sınırın kalkmaması durumunda 30 yıldan fazla çalışan memurlar için yaşlılık, malullük gibi şahıs ve kurum kesintileri şahsa ödenmelidir. Karşılığı ödenmeyecek bir kesintinin yapılması kanunen uygun olamaz.

 

  Emekli ikramiyesi hesabı yeni sisteme göre yeniden yapılmalıdır. Çalışır iken ödenen aile yardımının emekli olunduktan sonra kesilmesinin hiç bir mantığı yoktur. Bu sebeple emeklilere de aile yardımı verilmelidir.

 

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILAN KAMU ÇALIŞANLARININ EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDENMELİDİR

 

Emekli olmak isteyen ancak yaşa takıldığı için emekli olamayan kamu çalışanlarının tıpkı işçilerde olduğu gibi emekli aylığı alamasa bileemekli ikramiyelerinin ödenmesigerekmektedir. Emekliliği hak etmeden kamudan ayrılanlara da kamuda geçirdikleri süre ölçüsünde emekli ikramiyesi ödenmelidir.

 

 

TALEP 5-

 

ÇALIŞANLARIN VERGİ YÜKÜ AZALTILMALIDIR

 

Mevcut sistem gereğince çalışanların haziran ayında vergi dilimi sebebi ile maaşları düşmektedir. İkinci 6 ayda verilen zamla bile bu düşüş karşılamamaktadır.

 

Vergi diliminde çalışanlara yönelik olarak özel düzenleme yapılmalıdır.

 

TALEP 6-

 

G.İ.H. SINIFI PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARI EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DÜZENLENMELİDİR


           GİH sınıfı memurları arasında yüksekokul, fakülte veya yüksek lisans mezunu memurun, ortaokul veya lise mezunu bir memura göre eğitim durumuna istinaden özlük haklarında bir farklılık bulunmamaktadır. Eğitim durumları göz önünde bulundurularak özlük hakları yeniden düzenlemelidir.

 

 

TALEP 7- 

 

ŞUBE MÜDÜRLERİ VE ŞEFLERİN ÖZLÜK HAKLARI YENİDEN DÜZENLEMELİDİR

 

Hiyerarşik yapı içersinde Daire başkanı ile Şube müdürü arasındaki makas hem çalışma dönemi için hem de emekli maaşları acısından açılmıştır. Fark çok fazla olmaktadır.

İdari görev yapan şefler emri altında görev yapan memurlardan düşük maaş alır hale gelmiştir. Bu sebeple hem maaş hem de emeklilik açısından ek gösterge rakamları yeniden düzenlenmelidir.

 

TALEP 8-

 

DEVLETİN ASLİ VE SÜREKLİ İŞLERİ MEMURLAR ELİYLE YAPILMALIDIR

 

Anayasa’da 128. Maddesinde “…devletin asli ve sürekli işleri memurlar eliyle yapılır”denilmektedir. Hali hazırda birçok kamu kurumunda işçilere, memur görevi (amirlik dâhil)yaptırılmaktadır. Anayasa ve yasalarda tarif edildiği üzere devletin asli ve sürekli işleri işçiler eliyle değil memurlar eliyle yaptırılmalı, bu konuda anayasa ve yasaların gereği uygulanmalıdır.

 

Özellikle örgütlü olduğumuz yerel yönetim kurumlarında işçi personel, memur personelin amiri konumunda görevlendirilmektedir. Bu durum açıkça “çalışma barışına” aykırıdır. Bu tür görevlendirmeler hukuki sorumlulukları bulunan memur personeli zor durumda bırakmakta ve özellikle idareciler tarafından adeta kamu görevlileri üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Bunların önüne geçmek adına işçi personelin memurların amiri olarak görevlendirilmesi halinde gerekli yaptırımlar uygulanmalı, konuya ilişkin genelge çıkarılmalıdır.

 

TALEP 9-

 

İŞÇİLİK SÜRELERİ KAZANILMIŞ HAK AYLIKLARINDAN SAYILMALIDIR

 

01.03.1982 tarihinden sonra memuriyete başlayan tüm kamu görevlilerinin işçilik veya serbest çalışma sürelerinin tamamı kazanılmış hak aylıklarından sayılmalıdır.

 

TALEP 10-


          2005 sonrası memurluğa alınanlara 1 derece verilmelidir.

 

TALEP 11-

Memur sicil affı getirilmelidir

 

TALEP 12-

 

TÜM KURUM AMİRLERİ VE SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN İL İDARESİ KOMİSYONLARINDA GÖREV ALMASI SAĞLANMALIDIR

 

İl İdaresi Kanunu’nda değişiklik yapılarak Tüm Kurum Amirleri ve Yerel Yönetim Hizmet Kolundaki Sendika Yöneticilerinin,  İl İdaresi Komisyonları’nda görev alması sağlanmalıdır.

 

TALEP 13-

 

HUKUKİ YARDIM

Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde(rüşvet, irtikâp ve yüz kızartıcı diğer suçlar hariç) kurum tarafından bu memurlar için üçüncü şahıslara karşı kendilerine hukuki yardım yapılmalıdır. (Avukat tahsis edilmelidir.)

 

TALEP 14-

 

YHS’DE ÇALIŞANLAR SINAVSIZ GİH GEÇİRİLMELİDİR

 

Devlet örgütlenmesinde artık Yardımcı Hizmet Sınıfı’nda (YHS) çalışanların görevleri başkaları tarafından yapılmaktadır. Kadroları YHS olan personel GİH sınıfında işler yapmaktadır.

 

Bu çarpıklığın giderilmesi açısından YHS'de bulunanların sınavsız şekilde GIH sınıfına atanması gerekmektedir.

 

 

TALEP 15-

 

ASIL İŞ DIŞINDAKİ GÖREVLENDİRMELER ÜCRETLENDİRİLMELİDİR

 

Yerel yönetimlerde asıl işinin dışında çeşitli komisyonlarda görev alan memur personele aldığı sorumluluk ve yaptığı işin karşılığında herhangi bir ücret ödenmemektedir.  Bu türde görev yapan personele toplantı başına encümen üyeleri için belirlenen bedelin ödenmesigerekmektedir.

 

 

TALEP 16-

 

ÜCRETLER GÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE TESPİT EDİLMELİDİR

 

Mesai, nöbet ücreti, vezne memurlarının sorumluluk tazminatı ve arazi tazminatları günün şartlarına göre tespit edilerekhak edenlerine ödenmelidir. Genel idari hizmetler sınıfında olan personelden araziye çıkanlara da arazi tazminatı verilmelidir.

 

TALEP 17-

 

HARCIRAHLARDA DÜZENLİ ÖDEME YAPILMALIDIR

 

Her türlü atama, yer değiştirme ve geçici göreve ait harcırahlar ve gündelikler en kısa sürede ödenmelidir. (Sağlık harcırahları dâhil)

 

TALEP 18-

 

MECBURİ SÜREKLİ GÖREVE ATANMA ŞARTI KALDIRILMALIDIR

 

657 Sayılı Kanunu’nun 527 sayılı KHK ile değişik 64. maddesi gereğince uygulanan kademe terfiinde aranan “mecburi olarak sürekli göreve atanma” şartı kaldırılmalı ve o ilde çalışan tüm personele uygulanmalıdır.

 

TALEP 19-

 

EK GÖSTERGE RAKAMLARI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR.

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Kısım II. Sınıflandırma Bölümü ve Ek 1 Sayılı Cetvel ve 527 Sayılı K.H.K. ile tespit edilen ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi, görevlerin kadro ve unvan ve sınıflara göre yapılması,  günümüzde özelliğini kaybetmiş olan mali hakların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Tazminat, yardım, ücret v.s. isimler ile yapılan ödemeler bir isim altında birleştirilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında ayrım yapılmaksızın çalışanlara bu ödemeler yansıtılmalıdır. Her türlü maaş kalemleri emekli keseneğine dâhil edilerek emeklilikte de bu ödemelerden faydalanılması sağlanmalıdır.

 

TALEP 20-

 

YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

 

Yiyecek Yardımı Yönetmeliği günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Kamu görevlilerine her çalışma günü için 1 öğün (4 kap) yemek verilmesi sağlanmalıdır. Tüm çalışanların Yemek Yardımından yararlanmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Yemek yemekhane olmaması veya görevleri sebebi ile yemek yiyemeyenler için ayni veya nakdi yardım yapılması için düzenleme yapılmalıdır.

 

TALEP 21-

 

PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ KADROLARININ THS GEÇMESİ

 

YÖK, DPB, MALİYE uygun görüş bildirmiş olduğu bu konuda Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmalıdır.

 

 

TALEP 22-

 

YILIK İZİN ÜCRETİ VERİLMELİDİR

 

Yıllık izne çıkacak memura izin öncesinde bir aylık maaşı tutarında izin ücreti ödenmelidir.

 

TALEP 23-

 

AVUKATLARIN VEKÂLET ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI TALEPLERİ

 

659 Sayılı KHK 14.maddesi ile vekâlet ücretlerinin dağıtımına ilişkin getirilmiş olan sınırlar yeniden düzenlenmelidir.

 

MADDE 14  Davalardaki temsilin niteliği ve vekâlet ücretine hükmedilmesi ve dağıtımı...

b) Ödenecek vekâlet ücretinin yıllık tutarı; hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar için (20.000) gösterge, diğerleri için (12.000) gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez... şeklinde düzenlenmesi.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesinin “II- Tazminatlar” fıkrasının “A- Özel Hizmet Tazminatı:” bölümünün (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlar için %200’üne, Kanun kapsamındaki “Başhukuk Müşaviri ve diğer 1. Hukuk Müşaviri” kadroları için %300’üne; “Hukuk Müşaviri”, “Muhakemat Müdürü” ve “Hukuk İşleri Müdürü” kadroları için %230’una,” düzenlenmesi, Avukatlık Hizmetlerinde çalışanların Ek göstergelerinin 3600 olarak düzenlenmesi.

 

TALEP 24-

 

VEKİL MEMURLAR KADROYA ATANMALIDIR

 

Vekil memur olarak görev yapanlar asıl kadrolara atanmalıdır.

 

TALEP 25-

 

KADROLU İŞÇİLER MEMUR KADROSUNA ATANMALIDIR.

 

Kamuda kadrolu işçi olarak çalışanlardan nitelikli personeller yazılı müracaatları ve kurumların kadro durumuna göre memur olarak atanmalıdır.

 

TALEP 26-

İZİN VE ÇALIŞMA KOŞULLARI:

1.    Yıllık izin sürelerinde “işgünü” ve kademe esasına göre düzenleme yapılmalı, en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara izin verilmesi konusu değerlendirilmelidir.

2.    Bayan memurların doğum izni nedeniyle hizmet borçlanmaları ödemelerinde kolaylıksağlanmalıdır. SGK kurum karşılıkları kurum tarafından ödenmeli şahıs primlerinin taksitler halinde ödenmesi sağlanmalıdır. Borçlanma süresi emeklilik yaşından düşülmeli emeklilik yaşı geriye götürülmelidir.

3.    Mevcut 10 günlük mazeret izni süresi işgününe dönüştürülmelidir.

4.    Hafta içi ve resmi tatillerde personele yaptırılacak fazla mesai sürelerinde yasada belirtilen haftalık çalışma saatlerinin aşılmaması için gerekli çalışmanın yapılması, konu ile ilgili genelge yayınlanmalıdır.

5.    Hafta ve bayram tatillerinde görevi başında bulunması zorunlu Belediye çalışanlarındansağlık personeli ile din görevlilerinin tatil günlerine ait mesailerine karşılık mesai ücretleri ödenmeli, mesai ödenmemesi halinde tatil günlerine ait izinleri yıllık izinlerine ilave edilerek kullandırılmalıdır.

6.    İşyerlerinin çağın gereklerine uygun koşullarda oluşturulması ve eksikliklerin giderilmesigerekmektedir.

7.    Çalışan kadınların en büyük problemlerinde olan KREŞ sorunun aşılması için kurumların kreş açması veya bu mümkün değilse kreş ücreti olarak çocuk başına 300 TL verilmesisağlanmalıdır.

 

 

TALEP 27-

 

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

 

1.    Sosyal Güvenlik Yasası’nda yapılan yanlışlıklardan bir an önce dönülmesi gerekmektedir.

 

a.   Sosyal devlet ilkesine uygun, ülkemiz şartlarındaki insanların yaşam sürelerine dayalı bir sistem esas alınmalıdır.

b.   Sağlık sistemi tamamen ücretsiz olarak sunulmadır.

c.    Yasanın amacının sosyal güvenlik, sağlık ve emeklilik hizmetlerinde norm ve standart birliği sağlamak olduğu belirtilmiştir. Bu amaçla memurların kazanılmış hakları norm ve standart birliği sağlamak için budanırken, memurların emekliliklerinde aldıkları emekli ikramiyesi, işçilerle eşitlenmemektedir. Dolayısıyla haklar kısıtlanırken norm ve standart birliği sağlama amacı güdülmekte, ancak aynı standart birliği memurların kazanımlarının artırılması hususunda uygulanmamaktadır.

 

2.    Sağlık hizmetinden yararlananlardan alınan katkı payları kaldırılmalıdır. Özel sağlık kuruluşlarından alınan hizmetlerde fiyat farkı alınmasının önüne geçecek şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

 

 

3.    Vatani görevini yapan personelin askerlik borçlanmasında gerekli kolaylığın sağlanarak en azından SGK kurum karşılıkları kurumları tarafından, şahıslarında şahıs karşılıkları, şahsın kendisi tarafından taksitler halinde ödenmesi sağlanmalıdır.

TALEP 28-

666 sayılı KHK’da yapılan düzenlemede tekniker ve teknisyenlerin ek ödemede yaşadıkları adaletsizlik giderilmelidir.

TALEP 29-

Kimyager  kadrosu ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi için;

 ’’06.01.2013     tarih ve 2013/4156 no’lu bakanlar kurulu kararı ile 2013 yılında da devam edileceği hükmü doğrultusundaki 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerden (I) SAYILI CETVEL’in (B) teknik hizmetler bölümünün S.no 2 bendi ile (II) SAYILI CETVEL (ÖZEL HİZMET TAZMİNATI)’in  yine ’E’ teknik hizmetler sınıfı bölümünün 1-b) bendinde bulunan bölge plancısı ve şehir plancıları ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ile kimyager’ ibaresi eklenmiştir ‘’şeklinde bir düzenleme yapılmalıdır.

 

 

II-HİZMET KOLU TALEPLERİ

 

TALEP 1-

 

YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI BİR AN ÖNCE KURULMALIDIR

 

Yerel yönetimler insanın doğumundan ölümüne kadar geçen sürede sürekli ve süresizolarak hizmet üretmek ve sunmak zorundadır. Sürekli değişen ve gelişen dünyada çağımıza uygun hizmet üretmekle mükellef olan yerel yönetimler birçok yerde ne yazık ki istenilen ve beklenen hizmeti üretememektedir.

 

Bu konuda önemli sebeplerden birisi de Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamış olmasına rağmen yönetim modeli oluşturulmamış olmasıdır.

 

Yerel yönetimlerin ve yerel yönetimlerde istihdam edilen kamu çalışanlarının birikmiş devasa sorunları karşısında  yoğunluğu ve iş yükünün fazla olması sebebi ile çözüm üretemeyen İçişleri Bakanlığı’nın bu yapısı sorunları çözememektedir.

 

Yeni ve çağın gereklerine uygun yerel yönetimlerin oluşturulması, hizmet kalitesi ve sürekliğinin sağlanması, biriken devasa sorunların hızlı çözülebilmesi için Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın kurulması elzemdir.

 

TALEP 2-

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32 maddesi gereğince; yerel yönetimlerde imzalanacak olan sosyal denge tazminatı sözleşmeleri için belirlenecek tavan, en yüksek devlet memuru maaşının % 200‘ü olarak belirlenmelidir.

 

TALEP 3-

 

YILDA İKİ DEFA İKRAMİYE ÖDENMELİDİR

 

5393 ve 5302 sayılı yasalarda kamu çalışanlarının %10’unu geçmemek üzere ödenen performans ikramiyesi, çalışma barışını bozmaktadır. Adalet ve eşitliğin sağlanması için işçiler dışındaki kamu çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde yılda iki defa ikramiye ödenmelidir.

 

1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin son fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “25.000” gösterge rakamları “30.000”, “36.000” gösterge rakamları “40.000”olarak uygulanması

 

 

 

TALEP 4-

 

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ AYLIKLARI ZAMANINDA ÖDENMELİ, GENELGELERE UYMAYAN SORUMLULAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMALI, BU NEDENLE YAPILAN HAKLI ŞİKÂYETLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZİNLERİ VERİLMELİ

 

Belediye çalışanlarının aylıklarını zamanında alabilmeleri için gerekli bağlayıcı tedbirlerinalınması ve genelgelere uymayanlar hakkında derhal yasal işlem başlatılarak personelin mağduriyetine son verilmelidir.

 

İller Bankası’ndan gönderilen genel bütçe payı “ödenek tahsisli” olarak belediye çalışanlarının aylıklarına karşılık gönderilmelidir. İller Bankası’ndan gönderilen payların yetmemesidurumunda, yetmeyen kısım kadar İller Bankası’na borçlandırma yapmalı ve çalışanların birikmiş alacakları 6 ay içerinde ödenmelidir. Maaşları ödemeyen Belediye Başkanları’na İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermeyerek yaptığı koruma kalkmalı ve haklarında yasal müeyyideler uygulanmalıdır. Şöyle ki;

 

Özellikle belde belediyeleri ile küçük ilçe belediyelerinin başını çektiği onlarca belediyede kamu görevlilerinin maaşları düzenli olarak ya hiç ödenememekte ya da kısmi ödemeler yapılmaktadır. Bu durum tek geçim kaynağı maaşı olan kamu görevlileri için bir yıkım teşkil etmektedir. Maaş ödemeyen belediyelerdeki sorumlulara verilen soruşturma izinlerindeki oluşturulan koruma kalkanı indirilmeli ve yapılacak kovuşturma neticesinde sorumluluğu bulunanların cezalandırılması için gerekli şartlar oluşturulmalıdır.

 

TALEP 5-

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

 

Yerel yönetimlerde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması zorunlu hale getirilmelidir.

 

 

TALEP 6-

 

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nden yararlanma koşulları belirlenmelidir.

 

İşçi sendikalarında olduğu gibi, yetkili sendikanın üyelerine elde etmiş olduğu hak ve kazanımlardan, diğer sendika ve hiçbir sendikaya üye olmayan çalışanların yararlanma koşulları belirlenmelidir.

 

Mevcut durum sendikalar arasında ve sendika üyeleri arasında birçok anlaşmazlığa sebep olmaktadır. Hiçbir sendikaya üye olmayanlar ve diğer sendikalara üye olanların, yetkili sendikaların elde etmiş olduğu kazanımlardan hiç katkı sunmadan faydalanmaları hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

 

Çalışma barışının korunması sendikaların varlığını sürdürülmesi, hukuka ve hakkaniyete uygunluk açısından; 6356 sayılı Sendikalar Kanunu ve işçi sendikalarındaki dayanışma aidatı uygulaması gerekli ve zorunludur.

 

 

TALEP 7-

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında Daire Başkanlığı görevini yapanlar için son yapılan değişikliklerde Belediye ve Özel İdarelere çalışanlarına verilmeyen 3600 ek göstergenin ve makam ile görev tazminatının, yerel yönetimlerde çalışan Daire Başkanı ve Şube Müdürlerine de verilerek haksızlığın giderilmesi gerekmektedir.

 

TALEP 8-

 

Yerel yönetimlerde uzman olarak görev yapan uzmanların diğer kurumlardaki uzmanlarla eşitlenmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir.

 

TALEP 9-

 

17.04.2006 10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan “…I sayılı cetvel iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı (G) belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri…” maddesi yeniden düzenlenmelidir.

 

 

MADDE 10-

 

İTFAİYE VE ZABITA MEMURLARI İLE DİĞER BAZI KADROLARDA YAŞANAN KADEME-DERECE İLERLEMESİNDEKİ KISITLAMALAR KALDIRILMALIDIR.

 

Norm kadro uygulamasında gerekli değişiklik yapılarak itfaiye ve zabıta memurlarında yaşanan, diğer bazı kadrolarda da var olan kademe–derece ilerlemesinin önündeki sınırlamakaldırılmalıdır.

 

Her memur 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 631 sayılı KHK’nin öngördüğü şekildetahsil ve hizmetine göre en yüksek dereceye kadar yükselebilmelidir.

 

TALEP 11-

 

ZABITA ÇALIŞANLARININ GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMALIDIR.

           

TALEP 12-

 

BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİ’NDE BASIN-HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİMCİ KADROLARINA YER VERİLMELİDİR

 

657 Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinde değişiklik yapılarak yerel yönetimlerde (belediye ve il özel idareler) istihdam edilen iletişim fakülteleri mezunlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır. Çağın gereği olarak kadro cetvelinde basın, halkla ilişkiler ile iletişimci kadrolarına yer verilmesi gerekmektedir.

 

TALEP 13-

 

            ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

 

1- Kendileri, eş ve çocukları doktor gözetiminde olanlar ile fiziksel engelli olanların sağlık kurulu raporlarına göre;

 

a) Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa

 

B) Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde,

 

 

C) Eşinin başka bir ile İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde başka ilçeye tayin edilmesi durumlarında, kendileri için uygun yer ve kadrolara naklen geçişlerinin temin edilebilmesi için yerel yönetimler hizmet kolunda ayrıca bir düzenleme yapılmalı ve mecburiyet getirilmelidir. Bu konuda diğer hizmet kollarında kısmen çözüm sağlanmışsa da, yerel yönetimler için bu konu halen önemli bir sorundur.

 

Bu konuda 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmış olmasına rağmen, yerel yönetimlerde naklen geçişlerde personel barajı, kadro yokluğu gibi sorunlar dile getirilerek geçişler engellenmektedir. Bu gibi durumları olan personelin naklinde istediği kuruma başvurması halinde ilgili kurum tarafından alınma mecburiyeti getirilmelidir.

2- Hizmet İçi Eğitim uygulamalarından kamu görevlilerinin eşit ve etkin bir şekilde faydalanması amacıyla eğitim-öğretim yılı içerisinde de bu uygulamaların sürdürülmesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılacak kamu görevlilerinin belirlenmesinde atama ve yer değiştirmelerde uygulanan hizmet puanı esası getirilmelidir.

3- Atamalarda,  durumu, sağlık ve eğitim taleplerine öncelik verilmelidir.

4-Torba Yasa tasarısı ile kadroya geçecek olan sözleşmeli personelin nakline getirilen 5 yıl sınırlanması kaldırılmalıdır.

5- Mühendis veya tekniker olup kadro yokluğu sebebi ile olması gereken kadrolarında bulunamayanlar veya kamu görevlisi iken bir üst öğrenimi bitiren kamu görevlilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesi ortak hükümleri gereğince sınava tabi tutulmaksızınintibaklarının yapılarak kariyerlerine uygun kadrolara atanması ve kanunla verilen hakkın yönetmelikle alınması uygulamasına son verilmelidir. Kamu görevlilerinden bir kısmının diploması olmasına rağmen görevde yükselme sınavının kurumunca açılmasını beklemek zorunda kalması ve bu sebeple de ekonomik hak kayıpları yaşaması karşısında diğer bir kısım kamu görevlisinin unvan değişikliği sınavına girmesine gerek kalmadan teknik kadrolara atanması haklı bir beklenti oluşturmuştur.

TALEP 14-

KAPANAN BELEDİYELER İLE İL ÖZEL İDARE PERSONELLERİ MAĞDUR EDİLMEMELİDİR

14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile özel idareler ve Büyükşehir Belde Belediyesi olarak 1076 ve 2000 altında nüfusu olan 503 belediye kapanacak olup, personel devirlerinde sorun yaşanmaması için valilikler bünyesinde oluşturulacak komisyonlarda genel yetkili olansendikamız temsilcilerinin olması konusunda valiliklere İçişleri Bakanlığınca genelge yayımlanması.  

TALEP 15-

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV YAPAN PERSONELE FİİLİ HİZMET ZAMMI VERİLMEDİR

            Psikologlarımızın da görüşü alınarak Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının yüklenmiş olduğu ağır sorumluluk nedeniyle maddi ve manevi yıpranmalarının olduğu görülmüştür.

            a) Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları sürekli acılı, üzüntülü, stresli, sinirli, sorunlu insanlarla muhatap olmaktadır.

            b) Ölüm belgelerinde bulaşıcı hastalık belirtilmediğinden çalışanlarımızın bulaşıcı hastalığa yakalanma riski vardır. (GASSAL, KAZICI, İMAM, ŞOFÖR… vb)

            c) Cenaze hizmetlerinin fiziki ve ruhsal zorlukları; (cenazenin taşınması, yıkanması, dini vecibelerinin yerine getirilmesi, mezar yerinin kazılıp hazırlanması, defin işlemimin yapılması, kullanma belgesi ve ruhsat verilmesi. ... gibi)

            d) Personelin cenazelerdeki ruhsal durumdan etkilenmesi, aile fertlerine yansımaktadır.

            e) Yaz-kış, gece-gündüz şehirlerarası cenaze hizmetlerimiz vardır. Bu hizmetleri yaparken şehirlerarası şoförlerimiz ailelerinden ayrı kalmakta ve yollarda kaza riskiyle karşı karşıya bulunmaktadır.

Tüm bu sebepler göz önüne alındığında mezarlık müdürlüklerinde görev yapan personelin fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları gereği doğmaktadır.    

TALEP 16-

 

İL ÖZEL İDARELERİNİN MALİ KAYNAKLARI ARTIRILMALIDIR.
KAPANAN BELEDİYELER İLE İL ÖZEL İDARE PERSONELLERİ MAĞDUR EDİLMEMELİDİR

 

İl özel idarelerinin yeni mali kaynaklara ihtiyaç duyduğu ortadadır.  Özel idare gelirlerine ilişkin yeni yasal düzenlemelerde gelir kaynaklarının artırılması gerekmektedir. Özel idare hizmetlerine gönüllü katılım, yap-işlet-devret ve yap-işlet gibi finansman imkânlarından özel idarelerin daha fazla yararlandırılmasının yolu açılmalıdır.

 

 

TALEP 17-

 

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE EDEN PERSONELE TEŞVİK UYGULAMASI GETİRİLMELİDİR

 

Belediye ve İl Özel İdareleri’nde kaçakçılıkla mücadelede (kum, çakıl, LPG, maden, sebzemeyve vb) eden personele yakalanan malın satışından elde edilen gelirden 552 KHK’da belirtildiği gibi pay verilerek teşvik uygulanmalıdır.

 

 

TALEP 18-

 

İL ÖZEL İDARESİ KÖYE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ’NDE GÖREV YAPAN TEKNİK PERSONELE ÖDENMEYEN EK ÜCRETLERLE İLGİLİ KANUNSUZLUK ORTADAN KALDIRILMALIDIR

 

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 18. maddesi gereğince kadroları Özel İdare İl Müdürlüğü’nde olup Köye Hizmet Götürme Birlikleri’nde görevlendirme ile çalıştırılan il özel idarelerindeki teknik personele, kanun gereği ödenmesi gereken ek ücret ödenmemektedir. Bu ödemelerden birlikte görev alan kaymakam, birlik müdürü ve il genel meclisi üyeleri faydalanırken asıl hizmeti götüren teknik personel faydalanamamaktadır. Bu aksaklığın bir an evvel giderilmesi ve teknik personelin hizmetlerinin karşılığı olan bu ücretin ödenmesi gerekmektedir.

 

 

TALEP 19-

 

ÖZEL HİZMET TAZMİNATINDA DÜZENLEME YAPILMALIDIR

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali işlemlerde yetkiler ve sorumluluklar yeniden tanımlanmıştır. Kanunda sorumlu olarak belirlenen harcama yetkilisi, gerçekleştirme yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevlerini yürütenlerin görevlerinin sorumluluğu oranında (saymanlarda olduğu gibi) ücret ödenmesi için özel hizmet tazminatında düzenleme yapılmalıdır.

 

 

TALEP 20-

 

Zabıta, itfaiye ve fiilen görev yapanlara ödenmekte olan maktu mesai ücretlerindekiBütçe Kanunu’nun K cetvelinde belirlenen üst sınırın toplu sözleşmede belediyelerin norm kadro durumuna göre belirlenmesi ve alt sınırda konması gerekmektedir. Ayrıca kişiye kat be kat fazla mesai yapmasına rağmen maktu ve sabit olarak ödenen mesai ücretlerinin yıllık, sendikal ve mazeret izinleri boyunca kesilmemesi gerekmektedir. 

 

 

 

TALEP 21-

 

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE HAKSIZ ŞEKİLDE ÖDENMEYEN MAKTU MESAİ ÜCETLERİ ÖDENMESİ İÇİN KARAR ALINMALI.

 

5393 Sayılı Kanun hükümlerine göre “itfaiye”, “zabıta” ve “Koruma Güvenlik Memurlarıgünün 24 saatinde devamlılık arz eden hizmetlerde çalışmalarından dolayı “maktu mesai”almaları gerekmektedir. Ancak Hukuken kabulü mümkün olmayan gerekçeler ile benzeri şekillerde çalışan bu üç meslek grubundan sadece “Koruma ve Güvenlik Memurlarının” maktu mesai ücretleri ödenmemektedir. Bu durum hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Anayasamızın 5, 10. ve 49. maddeleri çalışanlarına elverişli çalışma ortamını hazırlamayı, çalışma barışını korumayı ve eşit konumdaki kişilere eşit muamelede bulunmayı Devlete görev olarak vermiştir.  Bu bakımdan Koruma ve Güvenlik Memurlarının “maktu mesai” ödemeleri yapılmalıdır.

 

 

TALEP 22-

 

2012 Bütçe Kanunu’nda yer alan ancak, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin “III- Fazla Çalışma Ücreti” kısmının “A. Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün 2/g maddesinin tekrar uygulanması Anayasa Mahkemesi kararlarınca elzemdir.

 

TALEP 23-

 

İSKİ, ASKİ, İETT gibi kurumların kuruluş kanunları gereğince Meclis kararları alarak ödedikleriikramiyeler KHK çerçevesinde iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı mucibince kuruluş kanunları gereğince verilen ikramiyeler ödenmelidir.

 

TALEP 24-

İtfaiye ve acil afet birimlerinde “kurbağa adam” olarak itfaiye ve acil afet teşkilatı su altı arama kurtarma ekiplerinde görev yapan personele dalış tazminatı verilmeli ve fiili hizmet zammı ile ilgili olarak polis ve silahlı kuvvetlerde görev yapan diğer personele tanınan haklar tanınmalıdır.

 

TALEP 25-

 

Şef, itfaiye çavuşu ve zabıta komiseri kadroları 3. derece ile sınırlandırıldığı halde VHKİ, ebe, hemşire, kütüphaneci, mütercim vb. kadro unvanlarının ise 1. dereceye kadar yükselmelerine izin verilmektedir. İtfaiye amiri, itfaiye çavuşu, zabıta amiri, zabıta komiseri kadrolarının gerek özlük hakları gerekse de kadro dereceleri eşit ve adil değildir. Bu konuda gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması gerekmektedir.

 

TALEP 26-

Zabıta ve itfaiye çalışanlarının iş riski ve çalışma koşulları dikkate alınarak “özel hizmet tazminatlarının artırılması” gerekli ve zorunludur. Yönetici sorumluluğu verilen şef, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu, zabıta amiri, zabıta komiserlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için, kadro ve derecelerinin 1. dereceye kadar yükseltilmesi ve yan ödemelerinin 800, özel hizmet puanının 125’e çıkarılması gerekmektedir. 

 

TALEP 27-

 

İtfaiyeciliğin meslek olarak tanımlanması ve itfaiye teşkilatlarında şoför olarak görev yapan personelin itfaiye personeli olarak sayılması için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

Meslek olarak tanımlanmaması durumunda itfaiyecilik Teknik Hizmetler sınıfında yer almalı ve THS özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.

 

 

TALEP 28-

 

İTFAİYECİLER ŞEHİT SAYILMALI

 

Yangın ve diğer itfaiye görevleri başında vefat eden itfaiye çalışanlarının şehit sayılması sağlanmalıdır.

 

TALEP 29-

 

İTAFİYECİLERİN GİYSİLERİ YANGINA DAYANIKLI OLMALIDIR.

 

İtfaiye giysilerinin uluslararası standartlara uygun olarak tek tip olması sağlanmalıdır.

 

TALEP 30-


            AFET VE ACİL DURUM İL MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞANLARIN SORUNLARI  

   

Bilindiği  üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 29.05.2009 tarihinde yasalaşıp, 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

5902 sayılı kanunla ülkemizde afet hizmetleri konusunda yıllardır önemli görevler yürütmüş olan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kapatılarak, yerine Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurumlardan Sivil Savunma İl Müdürlükleri, “İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri”ne dönüştürülürken,

1-İl  Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler İl  Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde çalışanlarının ÇALIŞMA KOŞULLARI, GÖREVLERİNİN NİTELİK VE TANIMLARI İLE ÖZLÜK HAKLARI konusunda, genel ve kapsayıcı bir hukuksal düzenleme bulunmadığından dolayı farklı il ve birimlerde birbirinden çok farklı tezat uygulamalar yapılmaktadır.

5902 sayılı yasadan kaynaklı yönetsel sorun ve özlük haklarında sıkıntılar vardır. İl Özel İdarelerine devredilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde çalışanlar, ekonomik ve özlük hakları konusunda belirsizliklerden kaynaklı, pek çok mağduriyet yaşamaktalar.

2- 24 saat esasına göre çalışmakta olan Sivil Savunma Arama Kurtarma çalışanları; muhtemel afetlere müdahale, kurtarma çalışmaları, tatbikatlar, Hazır Kıta Nöbet hizmetleri, bayram ve resmi tatillerde oldukça fazla çalışma yapmakta olup, bu fazla çalışmanın karşılığı ne yazık ki ne ücret olarak ne de izin olarak çalışanlara verilmemektedir.

Tüm bu görevleri en zor şartlar altında, hayati risk taşıdığı ve birçok görevde gerek afet bölgesinde ve gerek intikallerde ölüm tehlikeleri yaşamalarına, birçok personelin yaralanmalarına rağmen, layıkıyla bu görevleri yapan Arama ve Kurtarma personelleri fazla çalışma ve mesai ücreti alamadığı gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Büro memurları ile eş değer derecede tutulmakta ve aynı maaşı almaktadır.

3- İl  Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin birçoğunda, çalışanlara yapılan eğitimin karşılığında verilmekte olan eğitim ücretleri ödenmemektedir.

Eğitim ücretlerinin ödenmesinin temin edilmesi.

4- İl  Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’nde kullanılan HİZMET ARAÇLARININ KASKO VE SİGORTALARI konusunda yaşanan sorunlar, 5902 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki süreçlerde daha bir belirgin hale gelmiştir.

Muhtemel kaza durumunda meydana gelecek maddi hasarların bedelinin araçları süren çalışanlara ödetilmesi, çalışanlar üzerinde hem ekonomik hem de psikolojik açıdan bir baskı yaratmaktadır. Sorunun çözümü için, Ambulans ve İtfaiye araçların da olduğu gibi kasko yapılması imkân tanınması sağlanmalıdır.

5- Arazi Tazminatında farklı uygulamalar yapılmakta olup Arazi Tazminatı konusunda bir düzenleme yapılarak çelişkinin ortadan kaldırılması arazi tanımının yeniden yapılması gerekmektedir.

6- Afet Acil Durum Müdürlüğü Personellerinin, Sosyal Denge Sözleşmelerinden yararlandırılması konusundaki engellemelere son verilmelidir.

7- Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışan Arama Kurtarma Çalışanlarına, İş Riski Tazminatı ve Fiili Hizmet Zammından faydalanma hakkının getirilmesi gerekmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 147. maddesinin G-b bendinde iş riski zammı;“hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen para” olarak tarif edilmiştir. Yukarıda belirtilen düzenlemeler gereği, Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, “Arama Kurtarma Teknisyeni” olarak görev yapmakta olan personele risk tazminatı” ödenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz.

8- Fiili Hizmet Süresi Zammı Hakkından Faydalanılması

Arama ve Kurtarma Teknisyenleri, yukarıda sıralanan görevleri fiili olarak yapmakta olup, kanunla tanınan fiili hizmet zammı hakkından da yararlandırılmalıdır.

İl  Afet ve Acil Durum Müdürlükleri çalışanlarının geleceğini güvencesiz ve belirsiz hale getiren uygulamalardan vazgeçilerek; haklı taleplerine kulak verilmeli, özlük ve ekonomik hakları geliştirilerek, çalışanların hizmet üretme verimliliğini olumsuz yönde etkileyen mevcut sorunlarının daha fazla sürüncemede bırakılmadan çift başlılıktan ortaya çıkan sorunlar çözüme ulaştırılması önemle talep ediyoruz.

 

TALEP 31-

 

Mahalli idareler personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik de birçok açıdan eksikler mevcuttur.

Bu eksiklikler taleplerimiz doğrultusunda giderilmelidir.

 

          TALEP 32-

 

            Yemek Yardımı günün 24 saatinde devamlılık gösteren İtfaiye, zabıta gibi hizmetleri yürüten personele her gün için 3 Öğün, çalışma süresi 12 saat olan Kamu görevlileri için 2 öğünşeklinde Sağlık personeline uygulandığı şekilde bir kesinti yapılmadan verilmelidir.

 

            Yemek Yardımlarının Ticket-Multinet-Yemek Fişi şeklinde uygulanması yönündeki engellemeler kaldırılmalıdır.

 

TALEP 33-

 

Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yayımlanmış olan 2009/79 sayılı genelge, hukukun genel prensipleri ve kanuna aykırıdır. Bu genelgenin acil olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

 

TALEP 34-

 

Belediyelerde ölçü ayar memuru olarak yıllardır görev yapan, başka kadroda bulunan, eğitim belgesi bulunan personelin özlük haklarının verilmesi için ilgili yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapılması gerekmektedir.

 

TALEP 35-

 

YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN PERSONELİN EĞİTİM FAALİYETLERİNE ÖNEM VERİLMELİDİR.

 

Belediye ve Özel İdarelerin Personel Eğitimlerine Bütçe Ayırması Yapılacak seminer ve etkinliklerde, yetkili sendikalarla istişare yapılarak düzenlenmelidir.  

2017 kez okundu
Diğer Bem-Bir-Sen Haberleri
Adres: BEM-BİR-SEN İSTANBUL 9 NOLU (İTFAİYE) ŞUBESİ
 e-mail: m.kasim@hotmail.com
Aktif Ziyaretçi: 4 Bugün Gelen: 628 Dün Gelen: 1992 Toplam Ziyaretçi: 1181354
Copyright  2016 BEM-BİR-SEN İstanbul İtfaiye Şubesi
|
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz
Proje Dinamik Bilgi Teknolojileri ve Yazlm Hizmetleri